Den gode arbejdsplads

Plejehjemmet Adelaide er en rummelig arbejdsplads, hvor vi arbejder i fællesskab, og løser opgaver på tværs af fagligheder. Vi søger kollegaer med et positivt sind, der sætter en ære i at udføre pleje- og omsorgsopgaver.

For at skabe Det gode liv på Adelaide, skal vi også kunne kalde os den gode arbejdsplads.

Det mener vi, er en arbejdsplads der beror på tolerance, faglighed og respekt. Vi har fokus på et sundt og godt arbejdsmiljø, og tror på at en god arbejdsplads giver de bedste medarbejdere. Vi betragter alle ansatte som betydningsfulde, og lægger vægt på at den enkelte medarbejder føler sig set og hørt.

Ledige stillinger

Pt. har vi disse ledige stillinger i huset:

Vi modtager med glæde uopfordrede ansøgninger. Send gerne din ansøgning til adelaide@gentofte.dk

Elever og studerende

Plejehjemmet Adelaide er et godkendt uddannelsessted for SOSU-assistentelever, hjælperelever og sygeplejestuderende.

Vi har samarbejde med Gentofte kommune, og tager personer i praktik, løntilskud og arbejdsprøvning.

Medarbejdere

På plejehjemmet Adelaide har vi ca. 80 faste medarbejdere. Disse er fordelt på følgende faggrupper:

  • SOSU-assistenter
  • SOSU-hjælpere
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Rengøringsmedarbejdere
  • Ufaglærte (Studerende fx. sygeplejerske- og medicinstuderende)

Foruden de faste medarbejdere har vi et internt afløserkorps.

Plejehjemmet Adelaide
Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund
Telefon: 39 45 63 50
Email: adelaide@gentofte.dk
© Copyright 2021-2023 - Mathias Bøhm - All Rights Reserved